Ο ρυθμός αυλάκωσης κατά τη διάρκεια της προπόνησης αυξάνει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Περίληψη: Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ο συνδυασμός αερόβιας άσκησης με μουσική groove rhythm (GR) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εκτελεστική λειτουργία στον εγκέφαλο.

Η μελέτη, που διεξήχθη με 48 υγιείς συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 26 ετών, διαπίστωσε ότι η προπόνηση στο GR όχι μόνο αύξησε την ευχαρίστηση, αλλά επίσης ενεργοποίησε τον αριστερό ραχιαίο πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό (DLPFC) σε μεγαλύτερο βαθμό από την τυπική προπόνηση. Οι συμμετέχοντες που ένιωσαν το σώμα τους να αντηχεί με το GR παρουσίασαν αυξημένη αίσθηση διέγερσης και επέδειξαν βελτιωμένη προσοχή, συγκέντρωση και κρίση.

Αυτή η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Ιαπωνία, όπου λιγότερο από το 30% του πληθυσμού ασκείται τακτικά, υποδηλώνοντας ότι η προπόνηση με τη βοήθεια GR μπορεί να προσφέρει μια πιο ευχάριστη και γνωστικά ωφέλιμη προσέγγιση της φυσικής κατάστασης.

Σημαντικά γεγονότα:

  1. Η εκπαίδευση στη ρυθμική μουσική βελτιώνει την εκτελεστική λειτουργία στον προμετωπιαίο φλοιό.
  2. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν αυξημένη διέγερση και συντονισμό σώματος στο ρυθμό κατά τη διάρκεια της προπόνησης GR.
  3. Η μελέτη προτείνει ότι η προπόνηση με βάση το GR αντιπροσωπεύει ένα πιθανό εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου και για να κάνει την άσκηση πιο ευχάριστη.

Πηγή: Πανεπιστήμιο της Τσουκούμπα

Η ακρόαση ρυθμικής μουσικής, ειδικά μουσικής με ξεχωριστό αυλάκι, προκαλεί μια αυξημένη αίσθηση ενθουσιασμού και αναγκάζει τα άτομα να κινούν ενστικτωδώς το σώμα τους σε συγχρονισμό με τον ρυθμό. Αυτή η φυσική τάση να κινείται σε αρμονία με τη μουσική ονομάζεται groove.

Συγκεκριμένα, η αερόβια άσκηση, ακόμη και σε χαμηλή ένταση, διεγείρει τον ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου (DLPFC), βελτιώνοντας έτσι εκτελεστικές λειτουργίες όπως η προσοχή, η συγκέντρωση και η κρίση.

Με βάση προηγούμενες έρευνες, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με υψηλή συγγένεια για τον αυλακωτό ρυθμό (GR) παρουσίασαν αυξημένη εκτελεστική λειτουργία στον προμετωπιαίο φλοιό απλά ακούγοντας GR.

Κατά συνέπεια, η ερευνητική ομάδα διερεύνησε την πιθανή συνέργεια του συνδυασμού GR και άσκησης για να αυξήσει την απόλαυση και τα γνωστικά οφέλη της σωματικής δραστηριότητας.

Σε αυτή τη μελέτη, 48 υγιείς συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 26 ετών συμπλήρωσαν 3 λεπτά αεροβικής άσκησης πολύ χαμηλής έντασης σε GR. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι το σώμα τους «δονείται στο ρυθμό» κατά τη διάρκεια της άσκησης σε συνδυασμό με ένα υποκειμενικό αίσθημα «αυξημένης διέγερσης» είχαν βελτιωμένη εκτελεστική λειτουργία στον προμετωπιαίο φλοιό και αυξημένη ενεργοποίηση στο αριστερό DLPFC σε σύγκριση με την τυπική άσκηση πολύ ελαφριάς έντασης. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν λογικά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μουσικές προτιμήσεις διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Στην Ιαπωνία, όπου λιγότερο από το 30% του πληθυσμού ασκείται τακτικά, η ανάπτυξη προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η μελέτη των επιπτώσεων της προπόνησης με βάση τον αυλακωτό ρυθμό αναμένεται να εισαγάγει την «εμπλουτισμένη άσκηση» ως μια διασκεδαστική, παρακινητική και αποτελεσματική προσέγγιση για τη βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Χρηματοδότηση:

Αυτή η εργασία υποστηρίχθηκε εν μέρει από επιχορήγηση από την Ιαπωνική Εταιρεία για την Προώθηση της Επιστήμης (JSPS). [16H06405 (HS), 18H04081 (HS), and 18J10631 (TF)]; την υποτροφία του Ιαπωνικού Οργανισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας (JST). [JPMJMI19D5 (HS)]; Χορήγηση Meiji Yasuda Life Foundation of Health and Welfare Grant (TF) και επιχορήγηση από την Advanced Research Initiative for Human High Performance (ARIHHP) στο Πανεπιστήμιο της Tsukuba.

Σχετικά με αυτά τα νέα από τους τομείς της μουσικής, της κίνησης και της νευροεπιστημονικής έρευνας

Συγγραφέας: KAMoshita Kimio
Πηγή: Πανεπιστήμιο της Τσουκούμπα
Επικοινωνία: KAMOshita Kimio – Πανεπιστήμιο Tsukuba
Εικόνα: Η εικόνα προέρχεται από το Neuroscience News

Πρωτότυπη έρευνα: Ανοιχτή πρόσβαση.
«Ο ρυθμός του Groove Enhances Exercise Impact on Prefrontal Cortex Function in Groove Enjoyers» από τους SOYA, Hideaki et al. Νευροεπιστήμη


Αφηρημένη

Το Groove Rhythm βελτιώνει την επίδραση της άσκησης στη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού σε όσους απολαμβάνουν groove

Καλύτερες στιγμές

  • Τα αποτελέσματα των ασκήσεων groove rhythm (GREX) διέφεραν από άτομο σε άτομο.
  • Το GREX βελτίωσε την εκτελεστική λειτουργία και τη δραστηριότητα PFC σε συμμετέχοντες που είναι εξοικειωμένοι με το GrooveEx.
  • Οι ψυχολογικές αποκρίσεις προέβλεψαν τις επιπτώσεις του GREX στη δραστηριότητα του PFC και στην εκτελεστική λειτουργία.
  • Βασικοί παράγοντες ήταν το αίσθημα ηχοκινητικής έντασης και ο ενθουσιασμός για το GREX.

Αφηρημένη

Η θετική συναισθηματική απόκριση ρυθμίζει τα αποτελέσματα της αερόβιας άσκησης στην προμετωπιαία εκτελεστική λειτουργία (EF). Ο ρυθμός Groove (GR), που προκαλεί το αίσθημα της επιθυμίας να μεταβείτε στη μουσική, είναι χρήσιμος για την πρόκληση θετικής συναισθηματικής απόκρισης κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Τρία λεπτά ακρόασης GR ενεργοποίησαν τον αριστερό ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό (l-DLPFC) και αύξησαν το EF σε συμμετέχοντες που έδειξαν ισχυρότερες ψυχολογικές αποκρίσεις στο GR.

Αυτό το εύρημα μας ώθησε να ελέγξουμε την υπόθεση ότι ο συνδυασμός του GR και της άσκησης (GREX) παράγει θετικές ψυχολογικές αποκρίσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία του PFC μέσω του εγκλωβισμού στις κινήσεις του σώματος και στους μουσικούς ρυθμούς. Σε σαράντα έναν συμμετέχοντες χορηγήθηκαν δύο πειραματικές συνθήκες: πολύ ελαφριά ένταση (30% V̇O) για τρία λεπτά.2 κορυφή) Άσκηση σε συνδυασμό με GR και σε συνδυασμό με μετρονόμο λευκού θορύβου (WMEX).

Πριν και μετά την προπόνηση, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια εργασία Stroop και παρακολουθήθηκαν για δραστηριότητα l-DLPFC χρησιμοποιώντας λειτουργική φασματοσκοπία εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία. Το GREX αύξησε τη δραστηριότητα του EF και του l-DLPFC σε συμμετέχοντες που βίωσαν μεγαλύτερη υποκειμενική αίσθηση ακουοκινητικής συμπλοκής και αυξημένη διέγερση από το GREX. Αυτές οι ψυχολογικές αποκρίσεις ήταν προγνωστικές της επιρροής του GREX στη δραστηριότητα του l-DLPFC και στο EF.

Αυτά τα αποτελέσματα, μαζί με προηγούμενα αποτελέσματα, υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το GR μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τα γνωστικά οφέλη της άσκησης μέσω της δραστηριότητας L-DLPFC μόνο σε όσους απολαμβάνουν το groove και υποδηλώνουν ότι η υποκειμενική ακουοκινητική εμπλοκή είναι ένας βασικός μηχανισμός που είναι αυτό το ενισχυτικό αποτέλεσμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *